Viènne - Messy Braid

  Color
  Whatsapp us for color advice
  Infinity Braids® - Viènne - Mocha-Chino
  Infinity Braids® - Viènne - Mocha-Chino
  Infinity Braids® - Viènne - Mocha-Chino
  Infinity Braids® - Viènne - Mocha-Chino
  Infinity Braids® - Viènne - Mocha-Chino
  Infinity Braids® - Viènne - Mocha-Chino
  Infinity Braids® - Viènne - Mocha-Chino
  Infinity Braids® - Viènne - Mocha-Chino
  Infinity Braids® - Viènne - Mocha-Chino

  20V16

  Infinity Braids® - Viènne - Mocha-Chino

  Cart
  Infinity Braids® - Viènne - Cyber Glam
  Infinity Braids® - Viènne - Cyber Glam
  Infinity Braids® - Viènne - Cyber Glam
  Infinity Braids® - Viènne - Cyber Glam
  Infinity Braids® - Viènne - Cyber Glam

  20V15

  Infinity Braids® - Viènne - Cyber Glam

  Cart
  Infinity Braids® - Viènne - Espresso Smoke
  Infinity Braids® - Viènne - Espresso Smoke
  Infinity Braids® - Viènne - Espresso Smoke
  Infinity Braids® - Viènne - Espresso Smoke
  Infinity Braids® - Viènne - Espresso Smoke
  Infinity Braids® - Viènne - Espresso Smoke
  Infinity Braids® - Viènne - Espresso Smoke
  Infinity Braids® - Viènne - Espresso Smoke
  Infinity Braids® - Viènne - Espresso Smoke

  20V20

  Infinity Braids® - Viènne - Espresso Smoke

  Cart
  Infinity Braids® - Viènne - Havana Roots
  Infinity Braids® - Viènne - Havana Roots
  Infinity Braids® - Viènne - Havana Roots
  Infinity Braids® - Viènne - Havana Roots
  Infinity Braids® - Viènne - Havana Roots

  20V19

  Infinity Braids® - Viènne - Havana Roots

  Cart
  Infinity Braids® - Viènne - Auburn Sugar
  Infinity Braids® - Viènne - Auburn Sugar
  Infinity Braids® - Viènne - Auburn Sugar
  Infinity Braids® - Viènne - Auburn Sugar
  Infinity Braids® - Viènne - Auburn Sugar

  20V17

  Infinity Braids® - Viènne - Auburn Sugar

  Cart
  Infinity Braids® - Viènne - Cayenne Spice
  Infinity Braids® - Viènne - Cayenne Spice
  Infinity Braids® - Viènne - Cayenne Spice
  Infinity Braids® - Viènne - Cayenne Spice
  Infinity Braids® - Viènne - Cayenne Spice

  20V14

  Infinity Braids® - Viènne - Cayenne Spice

  Cart
  Infinity Braids® - Viènne - Copper Bronze
  Infinity Braids® - Viènne - Copper Bronze
  Infinity Braids® - Viènne - Copper Bronze
  Infinity Braids® - Viènne - Copper Bronze
  Infinity Braids® - Viènne - Copper Bronze

  20V11

  Infinity Braids® - Viènne - Copper Bronze

  Cart
  Infinity Braids® - Viènne - Atomic Punch
  Infinity Braids® - Viènne - Atomic Punch
  Infinity Braids® - Viènne - Atomic Punch
  Infinity Braids® - Viènne - Atomic Punch
  Infinity Braids® - Viènne - Atomic Punch

  22V24

  Infinity Braids® - Viènne - Atomic Punch

  Cart